Werkwijze
Garageverkoop 2019
De volgende garageverkoop vindt plaats op zondag 19 mei 2019 van 08.00u tot 17.00u in de straten van Schelle.
Opgelet: Er is ook een rommelmarkt op het kerkplein van Schelle, deze wordt door een andere vereniging georganiseerd.
Heb je nog spullen liggen die je niet meer gebruikt? Verkoop ze dan tijdens de garageverkoop van Femma Schelle SPP. Bijna in alle straten vindt je verkoopstandjes in garages, tentjes of voortuintjes.
Inschrijven is verplicht. Bij registratie en betaling voor zondag 12 mei 2019 ontvang je het promotiepakket (raamaffiche en ballonnen) en vindt je uw verkooppunt terug op de deelnemerslijst op deze website en op de deelnemerslijst die kopers kunnen afhalen op het infopunt.
Wijs bezoekers er beleefd op dat ze het verkeersreglement moeten respecteren, wanneer je inbreuken opmerkt.
Wat kost het om deel te nemen?
6 € per verkoopstand.
Femma Schelle levert hiervoor volgende diensten:
2 mogelijkheden om in te schrijven
Inschrijven via deze website
Schrijf in via het inschrijvingsformulier. Stort het bedrag van 6 € op rekeningnummer BE32 9731 1186 6902 van Femma Schelle SPP met vermelding van "GV2019 + uw naam"

Inschrijven via email
Registreer je voor 12 mei door je naam, adres, telefoon of gsm en het adres van de verkoop naar femmasppschelle@gmail.com te mailen en stort 6 € op rekeningnummer BE32 9731 1186 6902 van Femma Schelle SPP met vermelding van "GV2019 + uw naam"

Reglement
Wat is een garageverkoop?
Goederen die aan de verkoper toebehoren worden, met het oog op een verkoop ervan, uitgestald op privaat domein (voortuin, garage, carport, living, ...). De prijs van de goederen wordt door de verkoper zelf bepaald en mag gewijzigd worden. De inkomsten zijn voor de particuliere verkoper.
Wie mag er mee doen aan deze garageverkoop?
Particuliere inwoners van Schelle.
Professionele handelaars die een inschrijving in het handelsregister hebben worden uitgesloten, tenzij zij handelen als particulier en éénmalig de door hen persoonlijke, gebruikte goederen op hun privé-domein wensen aan te bieden.
Het is de deelnemers verboden geluidsinstallaties te gebruiken.
Deelname aan de garageverkoop kan worden ontzegd aan de deelnemers die de bepalingen van het reglement niet respecteren.
Wat mag er te koop aangeboden worden?
Goederen die eigendom zijn en vallen binnen het wettelijk toelaatbare. De aangeboden goederen mogen niet zijn aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd met het oog op deze verkoop.
Er mogen geen nieuwe goederen worden verkocht, enkel goederen gesleten door gebruik. Het verkopen van winkelstocks, etenswaren en drank is verboden.
Er kunnen controles gebeuren door de Politie, de Economische Inspectie en/of de organisatoren.
Ongevallen en aansprakelijkheid.
Femma Schelle, de initiatiefnemers of de medewerkers aan de garageverkoop kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Bij diefstal of beschadigingen van de goederen, evenals van de privé-eigendommen van elke deelnemer, wordt het risico enkel en uitsluitend gedragen door de verkoper-deelnemer.